Trang chủ Kinh tếKinh doanhChính sách - Phát triển Đề xuất giảm biểu thuế với thuế thu nhập cá nhân từ 7 xuống còn 5 bậc