Trang chủ Văn hóa Hà Nam: ‘Biển’ người chen chân du xuân ở ngôi chùa lớn nhất thế giới