Trang chủ Tuổi trẻ Cậu bé chơi trốn tìm đã núp vào container và bị đưa đến một đất nước khác