Trang chủTuổi trẻCậu bé chơi trốn tìm đã núp vào container và bị đưa đến một đất nước khác